ประเภทของแม่พิมพ์สำหรับใช้ในการรับผลิตยางตามแบบ

486 Views  | 

รับผลิตยางตามแบบ

ประเภทของแม่พิมพ์สำหรับใช้ในการรับผลิตยางตามแบบ

เคล็ดลับเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบให้ได้คุณภาพอย่างคุ้มค่า

สำหรับงานในภาคอุตสาหกรรม ยางเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย เพราะยางมีคุณสมบัติที่มีทั้งความต้านทาน ความยืดหยุ่น และสามารถกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี ยางในอุตสาหกรรมจึงมีการนำมาใช้งานได้หลากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล งานระบบในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นสนับสนุนอื่นๆ สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งใช้บริการรับผลิตยางตามแบบนั้น อาจมีตัวเลือกให้เลือกสรรมากมายในปัจจุบัน แต่การจะเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบให้มีคุณภาพดี และคุ้มค่านั้นอาจต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปแบบและคุณสมบัติของแม่พิมพ์ในการผลิต ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ รวมไปถึงมาตรฐานในการผลิตก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะยางสำหรับอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง และเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานอย่างปลอดภัย

วันนี้ PNP Sealing จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับประเภทของแม่พิมพ์ในการรับผลิตยางตามแบบ พร้อมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่คุณควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบ เพื่อให้คุณได้ยางอุตสาหกรรมไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าได้สูงสุด

โดยทั่วไปในการรับผลิตยางตามแบบหรือการขึ้นรูปยางในอุตสาหกรรมนั้นนิยมใช้แม่พิมพ์ 3 ประเภท ดังนี้

 1. แม่พิมพ์แบบกดอัด (compression mold)
  การขึ้นรูปยางอุตสาหกรรมด้วยวิธีการกดอัดนั้น เป็นกระบวนการที่เหมาะกับยางที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อนมาก โดยเป็นการใช้เครื่องอัดในระบบไฮดรอลิกส์สำหรับกดอัดอากาศกับส่วนของชิ้นงานยางผสมกับการให้ความร้อนอย่างเหมาะสม การขึ้นรูปยางแบบกดอัดจะทำให้ยางมีคุณสมบัติในการต้านทานและมีความยืดหยุ่นดี ซึ่งขนาดของแม่พิมพ์จะมีขนาดตั้งแต่ประมาณ 10 กรัม จนถึง 10 กิโลกรัม การขึ้นรูปยางในลักษณะนี้จะทำให้นิยมใช้งานในการผลิตยางอุตสาหกรรมทั่วไป เพราะเป็นแม่พิมพ์ที่มีราคาถูก ตัวอย่างการรับผลิตยางตามแบบของแม่พิมพ์ชนิดนี้คือ ยางโอริง หรือยางรูปวงแหวนสำหรับใช้ป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อหรือตำแหน่งที่ 2 ชิ้นส่วน เพื่อไม่ให้ของเหลวหรือก๊าซเกิดการรั่วซึม รวมไปถึงยังเหมาะกับการขึ้นรูปยางซีลแบบต่างๆ อีกด้วย
 2. แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีด (transfer mold)
  กระบวนการรับผลิตยางตามแบบด้วยแม่พิมพ์แบบกึ่งฉีดหรือบางครั้งเรียกว่ารูปแบบอัดส่ง จะเหมาะกับยางที่มีรูปแบบหรือรายละเอียดซับซ้อนและมีขนาดเล็ก เพราะมีความแม่นยำมากกว่า โดยเป็นการนำยางเข้าไปที่ช่องวาง แล้วอัดยางเข้าสู่ช่องเปิดไปยังเบ้าที่มีได้มากกว่า 1 เบ้าแล้วให้ความร้อนกับยางจนสุก จนได้ยางที่มีคุณสมบัติที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นดี การขึ้นรูปยางในลักษณะนี้จะทำให้นิยมใช้งานในการผลิตยางอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดและผลิตในปริมาณไม่มาก เช่น สายยางที่มีรูปแบบซับซ้อน เป็นต้น
 3. แม่พิมพ์แบบฉีด (injection mold)
  การรับผลิตยางตามแบบด้วยแม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูปเหมาะกับการผลิตยางอุตสาหกรรมในปริมาณมาก โดยที่ต้องการความสม่ำเสมอ อย่างการควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการความแม่นยำ โดยกระบวนการผลิตในแม่พิมพ์ชนิดนี้ จะใช้ยางที่ยังไม่ผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์บรรจุในกระบอกฉีดเพื่อฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ ซึ่งมีทั้งการออกแบบแม่พิมพ์แบบ Hot Runner system และ Cold Runner system เพื่อใช้สำหรับการผลิตชิ้นงานยางที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่จะได้ยางอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นและความคงทนสูง เป็นกระบวนการรับผลิตยางตามแบบที่ช่วยลดการสูญเสียวัสดุระหว่างกระบวนการผลิตได้ดี ทำให้ช่วยลดต้นทุนเมื่อต้องการผลิตในจำนวนมาก และสามารถควบคุมการผลิตได้รวดเร็วกว่าแบบอื่น ๆ ตัวอย่างของยางอุตสาหกรรมที่ผลิตด้วยแม่พิมพ์ชนิดนี้ คือกาวยาง; คีย์บอร์ดยาง, ซีลหุ้มสายไฟ และยางประเภทอื่น ๆ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าแม่พิมพ์แต่ละแบบนั้นจะมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการผลิตที่แตกต่างกันไป โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการรับผลิตยางตามแบบควรพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมที่ต้องการทั้งรูปแบบความซับซ้อน จำนวนในการผลิต และระยะเวลาที่ต้องการ เพื่อคัดเลือกแม่พิมพ์ที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม


เคล็ดลับเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบให้ได้คุณภาพอย่างคุ้มค่า

แต่นอกจากประเภทของแม่พิมพ์สำหรับการผลิตยางอุตสาหกรรมที่ต้องนำมาพิจารณาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการรับผลิตยางตามแบบต้องคำนึงถึงอีกเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและคุ้มค่า โดยเราจะขอแนะนำปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้

 • ความพร้อมของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ
  ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการศึกษา วิจัย และพัฒนา เพราะงานยางในระบบอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการปรับตัวในการใช้งานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอด เพื่อให้สามารถได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการได้สูงสุด
 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ
  เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์นั้นจะเข้าใจปัญหาที่ลูกค้ามักพบเจอ ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นได้ อีกทั้งยางอุตสาหกรรมต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทางสูง ซึ่งหากเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จะช่วยให้วางใจในด้านคุณภาพของงาน และสามารถสนองตามความต้องการได้อย่างหลากหลายได้
 • มาตรฐานของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ
  การมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อาจยังไม่เพียงพอในการผลิตยางอุตสาหกรรม แต่จะต้องมีมาตรฐานในการรองรับคุณภาพชิ้นงานอีกด้วย เพราะยางอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องใช้ร่วมกับกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่ต้องมีคุณสมบัติในการทนทานและป้องกันต่อของเหลว ก๊าซ หรืออุณหภูมิที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งกระบวนการผลิตและชิ้นงานที่เป็นไปตามมาตรฐานจะช่วยรับรองได้ทั้งเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้

บริการสนับสนุนและบริการหลังการขายของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ
อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการใช้บริการในระยะยาวและให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพคือบริการสนับสนุนอย่างบริการให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการเลือกใช้แม่พิมพ์ผลิตยางให้เหมาะสม กับปริมาณการผลิตและราคาที่ต้องการ หรือคำแนะนำทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบริการหลังการขาย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกค้าพบเจอ ซึ่งบริการเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด


จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตยางอุตสาหกรรมโดยใช้บริการรับผลิตยางตามแบบนั้นมีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเริ่มผลิต ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกแม่พิมพ์ในการผลิตให้เหมาะสม ไปจนถึงปัจจัยในการเลือกผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบในเรื่องของประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน และบริการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด พร้อมได้ยางอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพได้อย่างคุ้มค่า สำหรับใครที่กำลังมองหาบริการรับผลิตยางตามแบบอยู่ PNP Sealing เราเป็นผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบที่มีคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น โอริง (O-ring), แหวนยางรองรับแรงดัน, ยางเอ็กซ์ริง (X-ring), ยางวีริง (V-ring), ยางแหวนรอง, ปลอกยาง, ปะเก็นวงแหวนอัดลูกสูบและซีลแพ็คกิ้ง, ยางสั่งทำตามแบบ หรือยางตามตัวอย่าง เรามีทีมวิศวกรผู้ออกแบบอย่างเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านงาน Mechanical Seal และงานซ่อมบำรุงระดับอุตสาหกรรม มาพร้อมบริการหลังการขายอย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy