ทำอย่างไรให้ปั๊มน้ำมีอายุการใช้งานยาวนาน แนะนำโดย PNP Sealing ผู้ให้บริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม

377 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม

ทำอย่างไรให้ปั๊มน้ำมีอายุการใช้งานยาวนาน แนะนำโดย PNP Sealing ผู้ให้บริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม


วิธีตรวจเช็คปั๊มการดูแลรักษาปั๊มอย่างเหมาะสม โดย ผู้ให้บริการรซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม

สาเหตุของปัญหาที่นำพาไปสู่การซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งในด้านลักษณะการใช้งาน, การขาดการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลานาน หรือแม้กระทั่งการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี เป็นต้น แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่เสียทีเดียว เพราะปั๊มน้ำเองก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นได้ หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถใช้งานปั๊มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมสำหรับการใช้งานในทุกเวลาที่เราต้องการได้อย่างมั่นใจ 


PNP Sealing ผู้ให้บริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม มีวิธีตรวจเช็คปั๊มเพื่อยืดอายุการใช้งานมาฝากกัน ดังนี้

   1. หมั่นตรวจสอบสภาวะการทำงานของปั๊มน้ำ
    การหมั่นตรวจสอบเครื่องปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น ตรวจเช็กปั๊ม, มอเตอร์, และรวมไปถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ จำพวกแมคคานิคอลซีล เพื่อให้สามารถตรวจสอบปัญหารั่วไหลต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีซึ่งหากเราปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ลุกลามและส่งผลเสียต่อตัวปั๊ม มอเตอร์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในปั๊มน้ำได้มากยิ่งโดยตัวอย่างที่เราสามารถตรวจสอบด้วยตนเองอย่างเช่น

    • ตรวจสอบจากเสียงของปั๊มน้ำในขณะที่ปั๊มน้ำทำงานอยู่ เพื่อตรวจว่ามีเสียงผิดปกติจากเดิมหรือไม่ หากมีเสียงที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากความผิดปกติของความดันในปั๊มน้ำ


    • ตรวจสอบจากแรงดันของปั๊มน้ำโดยตรง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากมาตรวัดของเกจวัดความดัน (Pressure gauge) ที่ถูกจะติดตั้งพร้อมเครื่องปั๊มน้ำ

    • ตรวจเช็กกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถตรวจได้ในขณะที่ปั๊มน้ำทำงานอยู่ หากแสดงค่าที่ผิดปกติ อาจจะกลายเป็นสาเหตุที่บ่งบอกถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าโดยตรง

    • ตรวจสอบการจัดตำแหน่งของปั๊ม (Alignment) ว่ามีการติดตั้งที่ได้มาตรฐานหรือไม่ หากเกิดการคลาดเคลื่อนของตำแหน่งเพียงเล็กน้อย อาจจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆตามมาและนำพาไปสู่ความจำเป็นต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

   2. ดูแลรักษาปั๊มน้ำเป็นประจำอยู่เสมอ
    โดยปกติแล้วปั๊มน้ำนั้นมีอายุการใช้งาน และช่วงเวลาที่ต้องการการซ่อมบำรุงที่แน่ชัดอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งก็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะส่งผลให้อะไหล่ หรือ ชิ้นส่วนเกิดความเสียหายจากปัญหาอายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่นในภายหลังตามมาได้ โดยเราสามารถตรวจสอบวิธีการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงปั๊มน้ำได้จากคู่มือการใช้งานปั๊มน้ำ หรือการขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการปั๊มน้ำได้โดยตรง โดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งการซ่อมบำรุงได้ตั้งแต่ทุกๆ 6 เดือนไปจนถึงประจำปี ตัวอย่างอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างเช่น ซีลยาง (Seal), ปะเก็นเชือก (Packing) ตลับลูกปืน (Bearing), น้ำมันระบายความร้อน และ แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal) เป็นต้น

   3. หลีกเลี่ยงการใช้งานปั๊มเกินกำลัง
    เนื่องจากปั๊มแต่ละประเภทนั้นได้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม โดยได้แบ่งแยกตามลักษณะการใช้งานแต่ละประเภทอยู่แล้ว ซึ่งสามารถดูได้จากสเปคที่ระบุไว้ตามคู่มือการใช้งานของปั๊ม สามารถตรวจสอบได้จากแรงดันและอุณหภูมิของปั๊ม, ปรับเปลี่ยนการทำงานของปั๊มให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น

   4. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าให้กับปั๊ม
    การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมป้องกันแรงดันไฟฟ้า หรือ เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer / Aotomatic Voltage Regulator) ที่มีหน้าที่สร้างความคงที่ ป้องกันปัญหาไฟฟ้า ไฟตก-ไฟเกิน ให้กำเครื่องใช้ไฟฟ้า ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งส่วนเสริมที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มได้ เนื่องจากปั๊มเองก็ถูกจัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่สามารถเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอได้ ซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อการทำงานในตัวชิ้นส่วน มอเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในปั๊มในอนาคตได้

   5. ติดตั้งระบบป้องกันไม่ให้ปั๊มขาดน้ำ
    ปัญหาปั๊มขาดน้ำ (Pump Run dry) สามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่น ขาดของเหลวในปั๊ม, ของเหลวในปั๊มน้อยเกินไป, แรงดันด้านดูดของปั๊มน้อยกว่าแรงดันไอของของเหลว ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในปั๊มเสียดสีกันจนเป็นร้อยและไหม้ได้ โดยเฉพาะหน้าสัมผัสอย่างแมคคานิคอลซีลม ใบพัด เพลาปั๊ม เป็นต้น และยังสามารถส่งผลให้มอเตอร์ปั๊มนั้นเกิดความร้อน อาจจะทำให้มอเตอร์ไหม้ เราจึงควรติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำคัญอย่างระบบป้องกันปั๊มขาดน้ำ (Dry Run Protection) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับปั๊มน้ำและยังช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปั๊มโดยตรง

   6. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุดตู้ควบคุม
    ชุดตู้ควบคุม หรือ ตู้คอนโทรล (control panel) ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และมีหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าสำหรับการจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร โดยเฉพาะปั๊มสำหรับการใช้งาน ซึ่งหากพบปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะสามารถช่วยให้เราซ่อมปั๊มได้ง่ายโดยไม่เสียหายมากนะ จุดสังเกตที่ควรตรวจสอบบริเวณตู้คอนโทรลได้แก่

    • ฉนวนสายไฟ สี รอยแตก และอุณหภูมิของตู้คอนโทรลว่ามีความผิดปกติที่เสี่ยงต่อการชำรุดจนต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมหรือไม่
    • ตรวจสอบหลอดไฟของตู้คอนโทรลว่ามีการทำงานปกติหรือไม่

    • มิเตอร์ อุปกรณ์เครื่องวัด แสดงค่าปกติหรือผิดปกติไปจากเดิม
    • ตรวจสอบไฟฟ้าที่เชื่อมกับปั๊มว่ามีการทำงานปกติหรือไม่

  จะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาปั๊มอย่างถูกวิธีนั้นสามารถช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เราต้องซ่อมปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถตรวจสอบปั๊มได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประจำวัน ตรวจสอบและซ่อมบำรุงทุกๆ 6 เดือน หรือ ประจำปี ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถยืดอายุการใช้งานของปั๊มได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับท่านใดที่พบเจอปัญหาปั๊มเสีย ปั๊มชำรุด หรือประสิทธิภาพการทำงานลดลงจากเดิม


  สามารถใช้บริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม หรือขอคำแนะนำปรึกษาก่อนการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม จากผู้ให้บริการคุณภาพอย่าง PNP Sealing ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการซ่อมบำรุง แมคคานิคอลซีล รวมไปถึงบริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมโดยทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มโดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้บริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมกับผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพื่อคุณภาพในการใช้งานปั๊มอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ


  ติดต่อ PNP Sealing
  https://www.pnpseal.com
  Tel : 0-2102-0196-7
  E-mail : contact@pnpseal.com
  Facebook : pnpseal
  Line ID : pnpseal

  Powered by MakeWebEasy.com
  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้