สาเหตุที่ทำให้ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมชำรุดหรือเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม

625 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม

สาเหตุที่ทำให้ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมชำรุดหรือเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม

รู้เท่าทันสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อการทำงานของปั๊มอุตสาหกรรมก่อนซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม

 

โดยปกติแล้วปั๊มอุตสาหกรรมนั้นได้มีการพัฒนาและการออกแบบนวัตกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะสมแต่กับแต่ละประเภทการใช้งานเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่ก็เป็นความจริงที่ว่าสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นต้องใช้งานอยู่บ่อยครั้งในทุก ๆ วันก็อาจจะเกิดการสุ่มเสี่ยงที่จะเสียหายได้ ปั๊มอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะถูกพัฒนาเป็นอย่างดีสักเพียงใดก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์อันจำเป็นต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมในบางครั้งเหมือนกัน


6 สาเหตุหลัก ๆ ที่เกิดจากการชำรุดหรือเสียหายของปั๊มอุตสาหกรรมที่ทำให้เราจำเป็นต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 1. สาเหตุจากแมคคานิคอลซีลรั่วหรือชำรุด
  แน่นอนว่าหน้าที่ของ แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal) มีหน้าที่สำคัญในการกันรั่วในปั๊มอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องคอยรับแรงดันสูงของของไหลที่ถูกสร้างขึ้นจากตัวปั๊มอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาการทำงาน นอกจากนี้ยังต้องรับอุณหภูมิ, การกัดกร่อน, และสิ่งสกปรกรวมไปถึงตะกอนต่างๆในของไหลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล ซึ่งหากเกิดกรณีที่รั่วไหลของแมคคานิคอลซีลขึ้นมาเรามีความจำเป็นต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมโดยทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสิ่งที่จะทำให้แมคคานิคอลซีลเกิดการรั่วหรือชำรุดได้นั้นก็ได้แก่

  • การเดินปั๊มเปล่า (Dry Running) หรือมาจากการทำงานของปั๊มอุตสาหกรรมโดยที่ไม่มีของไหลหรือของเหลว ทำให้ส่วนภายในของปั๊มอุตสาหกรรมที่ปกติจะมีของไหลหรือของเหลวถูกส่งไปเพื่อให้เกิดความเย็นและการหล่อลื่นนั้นจะต้องเผชิญกับแรงเสียดทานและความร้อนสูงที่ต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อแมคคานิคอลซีลและชำรุดได้ทำให้เราต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมในท้ายที่สุดนั่นเอง

  • การใช้งานแมคคานิคอลซีลผิดประเภท นั่นก็เป็นเพราะว่าวัสดุทุกชนิดนั้นมักจะถูกทำมารองรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ความเข้ากันได้กับสารเคมี, อุณหภูมิความร้อน หรือแม้กระทั่งแรงดันที่เกิดขึ้นภายในปั๊มอุตสาหกรรมเองก็ล้วนส่งผลต่อการทำงานของแมคคานิคอลซีลโดยตรง หากเรานำไปใช้งานที่ไม่ถูกประเภทจะส่งผลให้อายุการใช้งานของแมคคานิคอลซีลสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และอาจจะเกิดกรณีเสียหายหรือชำรุดได้เราจึงควรเลือกใช้งานแมคคานิคอลซีลให้ถูกประเภทกับการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมของเราในภายหลัง

  • มีสิ่งแปลกปลอมเช่นของแข็งอยู่ในของเหลว อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการรั่วหรือชำรุดในแมคคานิคอลซีลจนเป็นสาเหตุให้เราต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมนั่นคือมีเศษชิ้นส่วน สิ่งแปลกปลอมที่มีความแข็งอยู่ในกระบวนการสูบอัดของปั๊มอุตสาหกรรมเช่น ทราย หรือของแข็งต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดร่องรอยบนผิวของแมคคานิคอลซีลของเราได้ และอาจจะทำให้เกิดการชำรุดและนำไปสู่การรั่วได้

 2. สาเหตุจากลูกปืนแตกหรือชำรุด
  ลูกปืน (Bearing) นั้นถือเป็นส่วนสำคัญของปั๊มอุตสาหกรรมที่ถูกออกแบบมาให้ลดแรงเสียดทานในกระบวนการทำงานของปั๊ม หากเกิดกรณีที่ลูกปืนแตกหรือสึกหรอ ชำรุด จะทำให้ประสิทธิภาพในการหมุนของปั๊มอุตสาหกรรมนั้นลดลง และไม่เสถียรเท่าที่ควร หากเราปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ชิ้นส่วนอื่น ๆ เกิดการชำรุดตาม จนอาจนำไปสู่สาเหตุของการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมในท้ายที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกปืนแตกหรือชำรุดนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จาก การหล่อลื่นที่น้อยเกินไป, การหล่อลื่นที่มากเกินไป, เกิดการรั่วซึมของของเหลวเข้าสู่ลูกปืน, อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ล้วนสามารถส่งผลให้ลูกปืนเกิดการแตกหรือเสียหาย

 3. สาเหตุจากการเยื้องศูนย์
  การเยื้องศูนย์ (Misalignment) จัดได้ว่าเป็นปัญหาหลัก ๆ ที่เป็นสาเหตุของการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม เนื่องจากการทำงานของปั๊มและมอเตอร์ไม่ตรงแนว ส่วนใหญ่แล้วมาจากการไม่ผ่านขั้นตอน Alignment Pump & Motor หรือการปรับศูนย์ ซึ่งอาจจะทำให้การทำงานของปั๊มอุตสาหกรรมนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ มีความร้อนและเสียงดังที่มากกว่าปกติ จนอาจจะก่อให้เกิดความเสียภายหลังการใช้งานปั๊มอุตสาหกรรมของเราได้หลังจากใช้มาแล้วระยะเวลาหนึ่งและยังส่งผลต่อการสึกหรอและสร้างความเสียหายให้กับลูกปืนและแมคคานิคอลซีลทำให้อายุการใช้งานนั้นลดลงกว่าที่ควรจะเป็นและเสียหายได้เช่นเดียวกัน

 4. สาเหตุที่มาจากอายุการใช้งาน
  เช่นเดียวกับสิ่งของหรือเครื่องจักรทุกชิ้นบนโลกใบนี้ที่ล้วนมีอายุการใช้งานที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานอยู่แล้ว ปั๊มอุตสาหกรรมเองก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรที่สามารถเกิดความเสื่อมได้ ภายหลังจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ด้วยเหตุผลที่ว่าวัสดุต่าง ๆ ที่ถูกประกอบภายในปั๊มอุตสาหกรรมนั้นมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน บางชิ้นมีอายุการใช้งานยาวนาน และบางชิ้นมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า โดยปกติแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ เรามักจะเลือกเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นเช่น ลูกปืน, แมคคานิคอลซีล หรืออื่น ๆ ที่อยู่ภายในปั๊มอุตสาหกรรมเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อย้อนคืนประสิทธิภาพการใช้งานให้กับปั๊มอุตสาหกรรมให้กลับมาใช้งานได้ยาวนานอีกครั้ง แต่หากขาดการซ่อมบำรุงนานครั้ง อาจจะส่งผลให้กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมครั้งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน

 5. สาเหตุจากการทำงานหนักของปั๊มอุตสาหกรรม
  หากปั๊มอุตสาหกรรมของเรานั้นจำเป็นต้องทำงานที่หนักหน่วงตลอดเวลาจนเกินขีดจำกัดที่ปั๊มอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้ จะส่งผลให้เกิดความร้อนที่สั่งสมเป็นระยะเวลานานแล้วส่งผ่านเข้าสู่ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเครื่องจักร โดยเฉพาะมอเตอร์ของปั๊มอุตสาหกรรม และอาจจะนำมาซึ่งการผุพังของมอเตอร์ก่อนเวลาอันสมควรนั่นเอง ส่งผลให้ปั๊มอุตสาหกรรมหยุดการทำงาน เกิดเสียงดังผิดปกติไม่เป็นจังหวะ อาจจะทำให้เกิดการรั่วซึมทั้งภายในและภายนอกได้

 6. สาเหตุจากแผงวงจรไฟเสียหาย
  การที่ปั๊มอุตสาหกรรมของเราชำรุด ไม่ทำงาน อาจจะเกิดจากปัญหาจากแผงวงจรไฟเสียหายได้ไม่แพ้กัน ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลาย ๆ สาเหตุเช่น ไฟดับ ไฟช็อต ไฟกระชาก จนส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าของแผงวงจรเกิดหยุดการทำงานจากความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการตรวจสอบว่ามีชิ้นส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไฟฟ้าในปั๊มอุตสาหกรรมที่เสียหายหรือไม่ และจำเป็นต้องเปลี่ยนในทันทีซึ่งในบางครั้งการเปลี่ยนด้วยตนเองอาจจะไม่สามารถทำได้ ก็สามารถเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกัน

 

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ทำให้ปั๊มอุตสาหกรรมเกิดการรั่ว ชำรุด หรือเสียหายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกันที่เป็นสาเหตุให้เราจำเป็นต้องซ่อมปั๊มอุตสาหกรรมในทันที ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากลักษณะการใช้งานปั๊มอุตสาหกรรมที่ผิดประเภท การใช้งานหนักเกินไปจนนำไปสู่การชำรุดหรือเสียหายของปั๊มอุตสาหกรรมในท้ายที่สุด ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบถึงสาเหตุและที่มาของปั๊มอุตสาหกรรมชำรุดหรือเสียหาย

 

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม การเลือกใช้บริการจาก PNP Sealing ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยความเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการ แมคคานิคอลซีลทุกรุ่นซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้บริการมาแล้วยาวนาน นอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม มอเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ตรวจสอบได้ถึงทุกปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมค้นหาสาเหตุที่ทำให้ปั๊มอุตสาหกรรมเกิดการชำรุดหรือเสียหาย และยังมีบริการ Laser Alignment ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของปั๊มอุตสาหกรรมนั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน ด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะ สามารถให้บริการได้อย่างตรงจุดแม่นยำ พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษากับผู้ที่สนใจได้อย่างเหมาะสม มั่นใจได้แน่นอนว่าปั๊มอุตสาหกรรมของคุณสามารถกลับมาใช้งานได้ดีดั่งเดิมอย่างแน่นอน 

 

ติดต่อ PNP Sealing
https://www.pnpseal.com
Tel : 0-2102-0196-7
E-mail : contact@pnpseal.com
Facebook : pnpseal
Line ID : pnpseal

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้