ประเภทของแม่พิมพ์สำหรับใช้ในการรับผลิตยางตามแบบ

487 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับผลิตยางตามแบบ

ประเภทของแม่พิมพ์สำหรับใช้ในการรับผลิตยางตามแบบ

เคล็ดลับเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบให้ได้คุณภาพอย่างคุ้มค่า


สำหรับงานในภาคอุตสาหกรรม ยางเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย เพราะยางมีคุณสมบัติที่มีทั้งความต้านทาน ความยืดหยุ่น และสามารถกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี ยางในอุตสาหกรรมจึงมีการนำมาใช้งานได้หลากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล งานระบบในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นสนับสนุนอื่นๆ สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งใช้บริการรับผลิตยางตามแบบนั้น อาจมีตัวเลือกให้เลือกสรรมากมายในปัจจุบัน แต่การจะเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบให้มีคุณภาพดี และคุ้มค่านั้นอาจต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปแบบและคุณสมบัติของแม่พิมพ์ในการผลิต ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ รวมไปถึงมาตรฐานในการผลิตก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะยางสำหรับอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง และเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานอย่างปลอดภัย

วันนี้ PNP Sealing จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับประเภทของแม่พิมพ์ในการรับผลิตยางตามแบบ พร้อมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่คุณควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบ เพื่อให้คุณได้ยางอุตสาหกรรมไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าได้สูงสุด

โดยทั่วไปในการรับผลิตยางตามแบบหรือการขึ้นรูปยางในอุตสาหกรรมนั้นนิยมใช้แม่พิมพ์ 3 ประเภท ดังนี้

 1. แม่พิมพ์แบบกดอัด (compression mold)
  การขึ้นรูปยางอุตสาหกรรมด้วยวิธีการกดอัดนั้น เป็นกระบวนการที่เหมาะกับยางที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อนมาก โดยเป็นการใช้เครื่องอัดในระบบไฮดรอลิกส์สำหรับกดอัดอากาศกับส่วนของชิ้นงานยางผสมกับการให้ความร้อนอย่างเหมาะสม การขึ้นรูปยางแบบกดอัดจะทำให้ยางมีคุณสมบัติในการต้านทานและมีความยืดหยุ่นดี ซึ่งขนาดของแม่พิมพ์จะมีขนาดตั้งแต่ประมาณ 10 กรัม จนถึง 10 กิโลกรัม การขึ้นรูปยางในลักษณะนี้จะทำให้นิยมใช้งานในการผลิตยางอุตสาหกรรมทั่วไป เพราะเป็นแม่พิมพ์ที่มีราคาถูก ตัวอย่างการรับผลิตยางตามแบบของแม่พิมพ์ชนิดนี้คือ ยางโอริง หรือยางรูปวงแหวนสำหรับใช้ป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อหรือตำแหน่งที่ 2 ชิ้นส่วน เพื่อไม่ให้ของเหลวหรือก๊าซเกิดการรั่วซึม รวมไปถึงยังเหมาะกับการขึ้นรูปยางซีลแบบต่างๆ อีกด้วย

 2. แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีด (transfer mold)
  กระบวนการรับผลิตยางตามแบบด้วยแม่พิมพ์แบบกึ่งฉีดหรือบางครั้งเรียกว่ารูปแบบอัดส่ง จะเหมาะกับยางที่มีรูปแบบหรือรายละเอียดซับซ้อนและมีขนาดเล็ก เพราะมีความแม่นยำมากกว่า โดยเป็นการนำยางเข้าไปที่ช่องวาง แล้วอัดยางเข้าสู่ช่องเปิดไปยังเบ้าที่มีได้มากกว่า 1 เบ้าแล้วให้ความร้อนกับยางจนสุก จนได้ยางที่มีคุณสมบัติที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นดี การขึ้นรูปยางในลักษณะนี้จะทำให้นิยมใช้งานในการผลิตยางอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดและผลิตในปริมาณไม่มาก เช่น สายยางที่มีรูปแบบซับซ้อน เป็นต้น

 3. แม่พิมพ์แบบฉีด (injection mold)
  การรับผลิตยางตามแบบด้วยแม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูปเหมาะกับการผลิตยางอุตสาหกรรมในปริมาณมาก โดยที่ต้องการความสม่ำเสมอ อย่างการควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการความแม่นยำ โดยกระบวนการผลิตในแม่พิมพ์ชนิดนี้ จะใช้ยางที่ยังไม่ผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์บรรจุในกระบอกฉีดเพื่อฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ ซึ่งมีทั้งการออกแบบแม่พิมพ์แบบ Hot Runner system และ Cold Runner system เพื่อใช้สำหรับการผลิตชิ้นงานยางที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่จะได้ยางอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นและความคงทนสูง เป็นกระบวนการรับผลิตยางตามแบบที่ช่วยลดการสูญเสียวัสดุระหว่างกระบวนการผลิตได้ดี ทำให้ช่วยลดต้นทุนเมื่อต้องการผลิตในจำนวนมาก และสามารถควบคุมการผลิตได้รวดเร็วกว่าแบบอื่น ๆ ตัวอย่างของยางอุตสาหกรรมที่ผลิตด้วยแม่พิมพ์ชนิดนี้ คือกาวยาง; คีย์บอร์ดยาง, ซีลหุ้มสายไฟ และยางประเภทอื่น ๆ เป็นต้น

 

จะเห็นได้ว่าแม่พิมพ์แต่ละแบบนั้นจะมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการผลิตที่แตกต่างกันไป โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการรับผลิตยางตามแบบควรพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมที่ต้องการทั้งรูปแบบความซับซ้อน จำนวนในการผลิต และระยะเวลาที่ต้องการ เพื่อคัดเลือกแม่พิมพ์ที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม


เคล็ดลับเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบให้ได้คุณภาพอย่างคุ้มค่า


แต่นอกจากประเภทของแม่พิมพ์สำหรับการผลิตยางอุตสาหกรรมที่ต้องนำมาพิจารณาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการรับผลิตยางตามแบบต้องคำนึงถึงอีกเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและคุ้มค่า โดยเราจะขอแนะนำปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้

 • ความพร้อมของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ
  ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการศึกษา วิจัย และพัฒนา เพราะงานยางในระบบอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการปรับตัวในการใช้งานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอด เพื่อให้สามารถได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการได้สูงสุด

 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ
  เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์นั้นจะเข้าใจปัญหาที่ลูกค้ามักพบเจอ ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นได้ อีกทั้งยางอุตสาหกรรมต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทางสูง ซึ่งหากเลือกใช้บริการรับผลิตยางตามแบบที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จะช่วยให้วางใจในด้านคุณภาพของงาน และสามารถสนองตามความต้องการได้อย่างหลากหลายได้

 • มาตรฐานของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ
  การมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อาจยังไม่เพียงพอในการผลิตยางอุตสาหกรรม แต่จะต้องมีมาตรฐานในการรองรับคุณภาพชิ้นงานอีกด้วย เพราะยางอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องใช้ร่วมกับกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่ต้องมีคุณสมบัติในการทนทานและป้องกันต่อของเหลว ก๊าซ หรืออุณหภูมิที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งกระบวนการผลิตและชิ้นงานที่เป็นไปตามมาตรฐานจะช่วยรับรองได้ทั้งเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้

บริการสนับสนุนและบริการหลังการขายของผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบ

อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการใช้บริการในระยะยาวและให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพคือบริการสนับสนุนอย่างบริการให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการเลือกใช้แม่พิมพ์ผลิตยางให้เหมาะสม กับปริมาณการผลิตและราคาที่ต้องการ หรือคำแนะนำทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบริการหลังการขาย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกค้าพบเจอ ซึ่งบริการเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด


จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตยางอุตสาหกรรมโดยใช้บริการรับผลิตยางตามแบบนั้นมีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเริ่มผลิต ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกแม่พิมพ์ในการผลิตให้เหมาะสม ไปจนถึงปัจจัยในการเลือกผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบในเรื่องของประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน และบริการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด พร้อมได้ยางอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพได้อย่างคุ้มค่า สำหรับใครที่กำลังมองหาบริการรับผลิตยางตามแบบอยู่ PNP Sealing เราเป็นผู้ให้บริการรับผลิตยางตามแบบที่มีคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น โอริง (O-ring), แหวนยางรองรับแรงดัน, ยางเอ็กซ์ริง (X-ring), ยางวีริง (V-ring), ยางแหวนรอง, ปลอกยาง, ปะเก็นวงแหวนอัดลูกสูบและซีลแพ็คกิ้ง, ยางสั่งทำตามแบบ หรือยางตามตัวอย่าง เรามีทีมวิศวกรผู้ออกแบบอย่างเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านงาน Mechanical Seal และงานซ่อมบำรุงระดับอุตสาหกรรม มาพร้อมบริการหลังการขายอย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อ รับผลิตยางตามแบบ PNP Sealing
https://www.pnpseal.com/oring-rubber 
Tel : 0-2102-0196-7
E-mail : contact@pnpseal.com
Facebook : pnpseal
Line ID : pnpseal

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้